Här hittar du de vanligaste frågorna med svar som ställs om storsäckar

Nedan listas de mest typiska frågorna med svar om storsäckar. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt storsäck.

 1. Vad är en storsäck? En storsäck är en rymlig säck som typiskt används till lagring och transport av granulärt och finkorningt material. Vanligtvis är storsäcken gjord av vävd polypropylen och den mest allmänna bottenstorleken är 90x90cm med varierande höjden. Storsäckens mått kan dock variera brett beroende på dina behov och storsäckens användbarhet. De vanligaste fyllningsvikten av storsäckar är mellan 500kg och 1500kg. De kan flyttas på pall eller lyftas i lyftöglorna i storsäcks topp.
 2. Av vilket material är storsäck gjord? Yttersäck är gjord av ny polypropylenplast och innersäck är av polyetenplast.
 3. I vilka storlekar tillverkas storsäckar? De finns flera olika storlekar och måtten (längd x bredd x höjd) kan anpassas nästan till vilket som helst användnignsområde. Dock finns det begränsningar, men i flesta fall är bottenstorlek mellan 70-110cm x 70-110cm och höjden upp till 250cm. Storleken och måtten definieras enligt dina krav på storsäckens användbarhet, kapacitet och säkerhet.
 4. Är storsäckar vattentäta? Storsäckarna i sig är inte vattentäta, då de är gjorda av vävt material. Storsäckens material kan däremot lamineras för att skydda innehållet mot fukt. Trots lamineringen är sömmarna i storsäcken inte vattentäta och den bästa tätheten skapas med en innersäck. Valet mellan laminering och innersäck beror alltså på krävd vattentäthet av storsäcken. Det finns storsäckar som är speciellt konstruerade för flytande vätskor. Krav på tätheten kan också vara tvärtom dvs storsäcken ska filtrera bort vätskan från innehållet. Då kan vävet tillverkas så att vätskan tränger ut genom storsäckens material.
 5. Hur lyftas storsäcken? Varje storsäck har hanteringsinstruktioner på sig. Storsäcken kan lyftas t.ex. med en truck i storsäckens lyftöglor som kan anpassas enligt dina behov. Mest typiska alternativ är 4 st. 25cm långa lyftöglor. Ländgen av lyftöglorna varierar brett. Det finns också 1- och 2-öglade storsäckar används i allmännhet tack vare sina enkel hantering. Det är viktigt att vid lyftningen av en 4-öglad storsäck att säcken lyftas i alla fyra lyftöglor. För säkerhetens skull ska man aldrig befinna sig under storsäcken vid lyftningen.
 6. Hur tömmas storsäcken? Mest typiskt sätt att tömma en storsäck är en tömningsstos i botten. Den är gjord av samma vävt material som själva storsäcken och kan stängas med snöre som är fast i tömnignsstosen. Tömningsstosen (dvs tömningsrör eller tömningsventil), kan skyddas så att storsäcken inte kan öppnas på något sätt innan det är meningen att den ska öppnas. Längden och diametern av töminingsstosen kan anpassas till  önskat mått. Storsäckar med plan botten kan tömmas genom att skära upp botten. För detta har man utvecklat ett speciellt instrument sk. säckkniv, men det också typiskt att tömma storsäcken genom att sänka ner den över knivkorset som skär upp bottnen. Ett alternativ för tömningen kan också vara öglor i botten och då kan man tömma storsäcken genom att lyfta den i bottenöglor. Utom tömningsstosen kan storsäcken vara konstruerad så att hela botten kan öppnas.
 7. Kan man återanvända storsäcken? Ja, det kan man. Storsäcken kan återanvändas om den är tillverkad för återanvändning. Då är säkerhetsfaktorn (SF) 6:1. Ofta återanvänds storsäckar med SF 5:1 men detta rekommenderar vi inte. Då är storsäcken inte klassifierad som återanvändbar och därför är det farligt att använda en sådan storsäck på nytt. Vid återanvändningen måste man alltid lägga märke till storsäckens kondition.
 8. Vad betyder laminering? Laminering betyder en fuktskyddande ytbehandling av PP vävt material. Därtill används laminering om man packar mycket finkornigt material i storsäck och då är det typiskt att storsäcks sömmar är dammtäta. För att få säcken även tätare kan man använda innersäck (=liner) inne i storsäcken.
 9. Hur räknar man storsäckens volym? I regel räknas volymen genom att ta storsäckens innermått längd x bredd x höjd (som meter). Till exempel volym av en storsäck 90x90x130cm är 0,9×0,9×1,3=1,09m3. I verkligheten är det vanligt att storsäcken rundas vid fyllningen (speciellt om den inte har förstärkande inlägg) och då blir volymen lite större än den beräknade volymen.
 10. Vad är skillnaden mellan rundvävd och planvävd storsäck? Rundvävda storsäckar utformas av en ark som är vävd i rund form. Storsäck med stjärnbotten är också botten av samma rundvävt material. I 1- och 2-öglade storsäckar är det vanligt att lyftöglor är av samma rundvävt material som storsäcken själv. Planvävda storsäckar utformas typiskt av tre paneler: en U-panel bildar två sidor och botten och enstaka paneler de två återstående sidor.
 11. Vad betyder SWL? SWL kommer från engelskt uttryck Safe Working Load dvs säker lastvikt i praktiken. Våra storsäckar har varje sin egen testad säker maxlast.
 12. Vad betyder SF 5:1? En typisk storsäcks SF (Safety Factor) dvs säkerhetsfaktor är 5:1, vilket betyder att storsäcken har tillverkats och den har testats att den håller fem gånger sin SWL-vikt. Till exempel, en storsäck med SWL 1000kg och SF 5:1 ska hålla en konstant belastning av 5000kg i tester. Storsäckarna med SF 5:1 är tillverkade för engångsbruk. Återanvändbara storsäckar har SF 6:1.
 13. Är era storsäckar återvinningsbara? Ja, våra storsäckar är tillverkade av ren och ny polypropylen. Har storsäcken en innersäck, är innersäcken tillverkad av ny polyeten. I allmänhet kan storsäckarna förbrännas till energiåtervinning. Varje storsäck har på sig materialuppgifter till återvinning.
 14. Vad är krage? Krage är en struktur i topp av storsäcken. Då kan storsäcken öppnas helt i toppens storlek och stängas med snöre som är sydd på kragen.
 15. Vad är skillnaden mellan krage och öppen topp? Skillnaden är själva kragen, som fattas i storsäckar med öppen topp. Storsäck med krage kan stängas medan en storsäck med öppen topp inte kan stängas utan det förpackade materialet syns.
 16. Vad är en fyllningsstos? Fyllningsstosen kallas också fyllningsrör eller fyllningsventil. Som standard är fyllningsstosens diameter 40cm och längd 50cm. Dock kan dessa mått anpassas att möta dina behov.
 17. Vad är lyftöglor? Vanligen lyftas storsäck i lyftöglor med truck. Mest allmänna alternativ är 4 lyftöglor dvs en i varje storsäckens hörn. Beroende av användningsområde kan det vara lättare att hantera en storsäck med en eller två lyftöglor. Standardlängd av lyftöglor i 4-öglade storsäckar är 25cm. Lyftöglornas längd, hållfasthet och bredd kan anpassas att möta dina behov.
 18. Vad är sk. lyftärmar? I stället för lyftöglor kan det finnas rör/ärmar på båda sidor av storsäcken. Dessa är tillverkade av PP tyg liksom själva säcken och då kan säcken lyftas genom att skjuta truckens gafflar i ärmar.
 19. Kan man lyfta en storsäck med lyftkran? Ja, det kan man men då ska lyftöglorna vara av rätt typ och konstruerade för denna användning. Vid lyftningen ska man följa instruktioner i storsäckens etikett.
 20. Vad är D-punkt lyftögla? D-punkt lyftögla är en lång lyftögla som är sydd fast i säcken i ett hörn och sträcker sig parallelt med storsäcken och är sydd fast i säcken i annat hörn. Då talar vi om en fyrapunkt storsäck med två lyftöglor.
 21. Hur kan jag fästa dokumenter i storsäck? Vanligen är storsäcken försedd med en PE dokumentficka i storlek t.ex. A4 eller A5. Också denna storlek samt plats på storsäcken kan anpassas enligt kundens önskemål. Det finns olika sätt att stänga dokumentfickan.
 22. Kan storsäcken tryckas? Ja, man kan ha tryck på storsäcken. Vanligen har storsäcken tryck på två sidor eller på alla fyra sidor. I allmännhet är trycket 1-, 2- eller 3-färgstryck men i specialfall är det möjligt att trycka med flera färger.
 23. Vad är förstärkande inlägg? Förstärkande inlägg är tygstycken som sydds i innre hörn av storsäck för att storsäcken kunde behålla sin fyrkantiga form också vid fyllningen. Förstärkande inlägg har hål i sig och genom hål kan materialet spridas överallt inne i säcken. Sidorna av storsäcken med förstärkande inlägg rundas inte och då kan man utnyttja bättre utrymmet vid transportering och storsäcken står upprätt bättre. Storsäcken med förstärkande inlägg kallas Q-bag.
 24. Vad är B-lock? B-lock är en tilläggsdel till storsäckens fyllnings- eller tömningsstos för att hjälpa att stänga och öppna stosen på kontrollerat sätt. B-lock är ett snabbt sätt att stänga stosen och den hjälper att kontrollera utflöde. Mekanismen låser sig lätt och snabbt och ersätter den vanliga snören för stängning.
 25. Vad är öppningsbar botten? Storsäcken med öppningsbar kan utformas t.ex. sidornas kanter som öppnar hela botten av säcken. Öppningsbar botten används mer i vedsäckar och i storsäckar som p.g.a. innehållets konsistens töms inte via smal tömningsstos.
 26. Vad är konisk botten? I några fall, då materialet inte lätt flyter ut ur tömningsstosen, kan botten av storsäcken konstrueras till konisk form för att lätta tömningen via botten. Annars kan det förpackade materialet klibba speciellt i hörnen av säcken och kommer inte helt ut.
 27. Vad är UV-skydd? Vid materialtillverkning av våra storsäckar används tilläggsämne som skyddar mot solen UV-strålning. Tilläggsämnet förbättrar storsäckens hållbarhet och säkerhet i solljus genom att föhindra försprödningen. PP säckar har inte UV-skydd som standard.
 28. I vilka färger kan storsäck tillverkas? Storsäcks material är vit som standard, men den kan tillverkas i önskad färg. Då är minsta produktionsparti ca 2000kg.
 29. Vad betyder dammtäthet? Dammtäthet förhindarar läckning av finkornigt material från storsäck. Storsäcken tillverkas av vävda ihopsydda materialstycken och då är det möjligt att det förpackade finkorningt materialet kan läcka ut ur sömmen. I dammtäta storsäckar används ett speciellt tjockt garn eller filtliknande tyg för att täta säcken. Dammtätning kommer i fråga speciellt då, när det förpackade materialet är fint, dammigt och i pulverform.
 30. Vilka materialvikter finns det? Säckens materialvikt definieras enligt vikten och typen av innehållet. Om storsäcken fylls med vasskantigt material liksom makadam, ska materialvikten vara tillräckligt stor. Ytterligare blir storsäcken med större materialvikt stabilare och har bättre textur. Den typiska materialvikten är mellan 90 g/m2 och 250g/m2 beroende av användningsområdet och säckstypen. Materialvikten kan justeras att motsvara dina behov och krav.
 31. Kan en storsäck ha en innersäck? Ja, en innersäck kan vara lös inne i storsäcken eller fäst i den. Det finns olika innersäckar beroende av användningsområde. Bl.a. innersäckar av EVOH är avsedda till vätskor och är ogenomtrångliga för syre och innersäckar kan tillverkas med förstärkande inlägg.
 32. Vilken storlek ska storsäck vara för att vara lämplig till mina produkter? För att definiera storleken ska man tänka på t.ex. följande faktorer: densitet av produkten, krav på fyllning, tömning, transportering och lagring.
 33. Vad är en antistatisk storsäck? En antistatisk storsäck tillverkas av statiskt skyddat material och genom materialet kan statisk elektricitet urladdas på säkert sätt.
 34. Hur kan jag stoppa innersäcken att vid tömningen glida ut ur yttersäcken via tömningsstosen? Den bästa lösningen till detta är att fästa innersäck till yttersäck på något sätt. Det finns många sätt att göra det: innersäck kan limmas av varje hörn till yttersäck och/eller vara sydd fast i topp av yttersäck. Botten av innersäck kan också limmas i botten av yttersäck. Denna lösning har visat sig vara nyttig i storsäckar med plan botten som tömmas genom att skära upp botten.
 35. Är storsäcks väv andningsaktivt? Både luft och vatten genomtränger olaminerat vävt säckmaterial. Skulle storsäcken vara väl andningsaktiv, så kan den tillverkas av sk. ventilerat material som har vertikala linjer för ventilation i sig.
 36. Kan storsäckar förvaras utomhus? Om ja, så hur länge? Ja, man kan förvara storsäckar utomhus, men då försvagar UV-strålningen storsäckens hållbarhet och därför rekommenderar vi inte detta sätt till lagring. Vid förvaringen utomhus ska man täcka och skydda storsäckarna mot UV-strålning och väderförhållanden. Storsäckar har UV-skydd som standard med PP-säckarna har inte. Den faktiska hållbarheten utomhus påverkas av flertala faktorer liksom väder, UV-strålning, storsäckens konstruktion (material, UV-skydd, väv, garn) och innehåll dvs det är omöjligt att säga tiden hur länge storsäcken håller utomhus.
 37. Vad betyder UN-godkännande? UN-godkännande eller godkännandet för transport av farliga gods förutsätter tester genomförda ett självständigt laboratorium. I tester bl.a. tappar och river man storsäcken. Enligt testresultater kan storsäcken används för transportering av fargliga gods. Man ska alltid försäkra vilken typ av godkännande det krävs för innehållet och certifikatets tillämplighet för innehållet i frågan. Säkerhetsfaktor (SF) av UN-godkänd storsäck är 6:1.
 38. Lagrar ni UN-godkända storsäckar? Vi har storsäck UN-godkänd BPUN120 som lagervara. Krav på UN-godkännande definieras enligt storsäcks innehåll, så den bästa lösningen kan vara en anpassad storsäck, som separat testas för UN-godkännandet. Då kan storsäckens konstruktion anpassas enligt dina behov och krav.
 39. Vad är livsmedelsklassade storsäckar? Livsmedelsklassade storsäckar är tillverkade för att använda för förpackning av livsmedel i livsmedelsindustri. Våra livsmedelsklassade storsäckar tillverkas i AIB eller BRC certifierade fabriker. Alla tillverkare är inte certifierade och då kan storsäckarna inte vara livsmedelsklassade. Livsmedelsklassade storsäckar tillverkas i rena tillverkningsutrymmen utan att säckarna tar kontakt med golvet, garn klippas med appart, storsäckarna dammsugas, de kontrolleras på ljusbordet och förpackas i sträckfilm. Livsmedelsklassade storsäckar är användbara också för förpackning av andra gods än livsmedel, om krav på hygieni är höga.
 40. Har ert företag ISO certifikat? Vi är inte ISO certifierade men tillverkningsfabrikerna har ISO certifikat.
 41. Är era storsäckar ISO certifierade? Storsäcken själv kan inte vara ISO certifierad men fabrikerna som tillverkar våra storsäckar är auditerade och har ISO certifikat.
 42. Är era storsäckar spårbara? Ja, de kan spåras till tillverkningstid och tillverkningsparti.
 43. Vad kostar en storsäck? Storsäckens pris påverkas av många faktorer liksom storlek, konstruktion och anda utgifter. Vi kan också offerera korta och längre leveranstider till våra anpassade storsäckar och detta påverkar också priset. Priset på storsäckar varierar också enligt priset på PP råmaterial. Vi skickar gärna en offert enligt dina behov och krav.
 44. Vad är minsta orderkvantitet av storsäckar? Minsta orderkvantitet av våra lagersäckar är 10 st. och  skärddarsydda storsäckar 100 st.
 45. Säljer ni begagnade storsäckar? I nuläget har vi en typ av begagnad storsäck med varierande tillgänglihet. Ofta är det lägsta priset på en ny storsäck ganska nära till priset på en begagnad storsäck.
 46. Hur snabbt levererar ni storsäckar? Leveranstiden av storsäckar påverkas av många faktorer. I bästa falla kan vi skicka storsäckarna från vårt lager på beställningsdagen eller nästa arbetsdag. Leveranstiden av anpassade storsäckar är i princip ca 2-4 veckor är i Europa och ca 3-4 månader om tillverkningen är i Asien men då är priset på våra kundanpassade storsäckar fördelaktigare. Leveranstider varierar också mellan tillverknignsfabriker. Vi berättar gärna mer efter att ha hört om dina behov och vid behov kan leveranstiden påverkas.
 47. Kan man reparera storsäck? Det är möjligt att reparera storsäck men vi rekommenderar det inte utan repareringen är på kundens egen risk och bedömning.