Integritetspolicy

14.6.2018

Huvudpunkt

Syftet med behandlingen av personuppgifter är:

 1. Avtalsrelaterade syften
 2. Kundrelationshantering
 3. Att uppfylla kundens och registeransvariges rättigheter och skyldigheter
 4. Berättigat intresse
 5. Att skicka reklam till tidigare kunder
 6. Användarens samtycke
 7. Behandling av personuppgifter i onlinetjänster (såsom tracking av webplatsanvändare)
 8. Annonsering och/eller direktmarknadsföring av registeransvarige och/eller dess samarbetspartners baserad på personuppgifter via mediakanaler och -tjänster utan att lämna ut personuppgifter till en extern part.
 9. Prenumerationer på företagets nyhetsbrev

För tydlighetens skull bör det anges att om databehandlingen sker med den registrerades samtycke kan denne när som helst återkalla detta samtycke. Zymotec Oy stoppar databehandlingen och raderar all lagrade data inom rimlig tid. Den registrerade har också rätt att invända mot direktmarknadsföring. I detta fall kommer Zymotec Oy att stoppa direktmarknadsföring till personen i fråga.

Registrets innehåll

Registret kan innehålla följande:

 1. Namn
 2. E-postadress
 3. Mobilnummer och/eller annat telefonnummer
 4. Organisationens namn och anställning i organisationen
 5. Organisationens adress
 6. Besökslogg
 7. Radering av uppgifter

Principer för skydd av registret

Personlig information hålls konfidentiell. Informationsnätverket och hårdvaran där registret finns, den registeransvarige och dess eventuella IT-partners skyddas av brandvägg och andra nödvändiga tekniska åtgärder. Registrets säkerhetsåtgärder är i enlighet med Zymotec Oy:s policy för informationssäkerhet. Registret används av Zymotec Oy:s personal som har åtagit sig att följa reglerna som definieras i GDPR och på andra ställen tillämplig finsk och/eller EU-lagstiftning.

Samma behandlingsmetoder som beskrivs ovan tillämpas på både manuella och elektroniska data.

Registrerades rättigheter

Registrerade personer har vissa rättigheter i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv.

Dessa rättigheter är:

 1. Rätt till rättelse
 2. Rätt att bli glömd
 3. Rätt till begränsning av behandlingen
 4. Rätt till dataportabilitet
 5. Rätt att göra invändningar

Dessa rättigheter är dock begränsade i enlighet med GDPR eller andra tillämpliga lagar och förordningar. Förfrågningar om att utöva dina rättigheter enligt GDPR avgörs från fall till fall. Om du är missnöjd med svaret på enkäten har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsombudet.

Regelbundna informationskällor

Registret sammanställs vanligtvis från allmänt tillgängliga källor på Internet och andra offentliga källor.

Regelbundna bestämmelser om rapporterade uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES.

Oavsett vilket land du bor i godkänner du oss att överföra, lagra och använda din information utanför EU eller EES, till exempel i USA eller ett annat land där vi är verksamma.

Registeransvarige lämnar inte ut eller överför sina kunders personuppgifter till externa parter, utom när de finska myndigheterna kräver att den utför sina lagstadgade uppgifter. När Zymotec Oy använder databehandlingsenheter som behandlar data utanför EES, använder det lämpliga åtgärder för att säkerställa datasäkerhet. Sådana åtgärder inkluderar avtalskrav och certifikat, såsom EU- och US PRIVACY SHIELD-certifikatet.

Radering av uppgifter

Uppgifterna kan tas bort från registret på grund av en personlig förfrågan eller slutet av kundförhållandet. All data kommer att raderas inom rimlig tid efter sådana händelser.

Förfrågningar relaterade till registeruppgifter ska lämnas skriftligen per post eller e-post. Lämna in ett legitimationsbevis så att Zymotec Oy kan bekräfta din identitet.

Marknadsföringsautomation och cookies

Flera webbplatser har ett marknadsföringsautomationssystem som används för att förbättra den övergripande användarupplevelsen av Zymotec Oy:s onlinetjänster, till exempel genom att lyfta fram de viktigaste tjänsterna för besökarna; skapa målsegment för direktmarknadsföringskampanjer där profilering hjälper Zymotec Oy att föreslå tjänster som möter kundernas behov.

Zymotec Oy sätter en cookie för att lära sig hur besökare konsumerar innehåll i alla dess digitala tjänster. Registrerade uppgifter inkluderar: användare som har begärt mer information om produkter; som har beställt Zymotec Oy:s produkter; eller som har laddat upp broschyrer eller annat material.

Besökarens identitet förblir anonym för Zymotec Oy tills:

 1. Besökare fyller i kontaktuppgifter i vissa onlineformulär

Användarens personuppgifter kan kombineras med en cookie när han avslöjar sin identitet genom att fylla i ett onlineformulär, till exempel en begäran om information eller prenumeration på ett nyhetsbrev. Uppgifterna som lämnas lagras i Zymotec Oy:s marknadsförings- eller kundregister.

 • Besökaren kommer till webbplatsen från ett marknadsföringsmeddelande via e-post skickat av Zymotec Oy.

Användarens personuppgifter kan kombineras med en cookie när användaren kommer till webbplatsen genom ett marknadsföringsmeddelande som skickas av Zymotec Oy. Källorna till e-postmarknadsföringsmeddelanden är Zymotec Oy:s marknadsförings- eller kundregister. En användare vars cookie är länkad till personuppgifter kan ta emot e-postmarknadsföring som är personlig baserat på besökshistorik på webbplatsen.

Att aktivera cookies i webbläsarinställningarna är ett samtycke till databehandling. Om du vill att Zymotec Oy inte ska spåra dina aktiviteter online, kan du inaktivera cookies i dina webbläsarinställningar. Detta kan dock försämra webbupplevelsen och/eller göra vissa funktioner som varukorgen och inloggningstjänsten otillgängliga.

Denna information kan bearbetas i USA av ActiveCampaign. ActiveCampaign har ett PRIVACY SHIELD-certifikat.

Spårning av webbplatsbesökare

Statistisk data baserad på Google Analytics-tjänster samlas in för webbplatsen. Google Analytics cookies lagrar anonymt information om till exempel din  ankomst till sidan (via en sökmotor eller direktlänk etc.), vilka sidor som besöks och hur lång tid du spenderar på varje sida. Denna information gör det möjligt för oss att vidareutveckla vår webbplats och övervaka framgången för våra nya utvecklingsinsatser. Webbplatsstatistik samlas in på saker som antalet användare, användarens land, besökets längd, webbläsaren som används och besöket. Denna information är anonym. Google kan komma att behandla denna information i USA. Google har implementerat lämpliga dataskyddsåtgärder, som att erhålla PRIVACY SHIELD-certifikatet.

E-postmarknadsföring

Webbplatser som ingår i Zymotec Oys e-postnyhetsbrev kan vara utrustade med antingen unika eller kampanjspecifika spårningskoder, som används för att utvärdera effektiviteten och inriktningen av kampanjer.

Alla nyhetsbrev och marknadsföring via e-post innehåller en länk för att ställa in ett förbud mot marknadsföring via e-post.

Displayannonsering

På Zymotec Oy:s webbplatser har Zymotec Oy implementerat Google Adwords Display-annonsering och remarketing. När du besöker vår webbplats kan den lämna en cookie i din webbläsare, vilket gör att riktad Zymotec Oy-reklam kan visas när du besöker andra webbplatser som samarbetar med Google. Du kan styra visningen av denna reklam och helt ta bort Google Adwords från visningsannonsering genom att använda annonspreferenshanteraren på https://google.com/ads/preferences.

Tredjepartsleverantörer som Google visar Zymotec Oy:s annonser på Googles sökmotor och på webbplatser för Google-partners som använder Display-annonsering med hjälp av Google. Marknadsföring baserad på listor över användare som använder tredje parts tjänsteleverantörers system (t.ex. Google) kan riktas mot användare av Zymotec Oy:s webbplatser. Marknadsföring baserad på användarlistor baseras på listor som skapats med hjälp av cookies som används på denna webbplats. Marknadsföring baserad på användarlistor omfattas av följande policyer: Google Inc.s annonseringspolicy (AdWords Policy), vars senaste version finns tillgänglig på https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465?hl= fi&rd=1 .

Olika och tredje parts tjänsteleverantörer, såsom Google, använder förstapartscookies (såsom Google Analytics-cookies) och tredjepartscookies (såsom DoubleClick-cookies) för att överföra och optimera data och för att visa annonser när du har besökt vår webbplats. Google kan bearbeta denna information i USA. Google har implementerat lämpliga dataskyddsåtgärder, som att erhålla PRIVACY SHIELD-certifikatet.

Zymotec Oy använder också funktionerna för resultatspårning, Analytics och publikkompatibilitet i följande nätverk: Twitter, Facebook och LinkedIn.

Kontaktinformation

Zymotec Oy
VAT nummer: FI09069928
Postadress: Kinturinkuja 4, 11120, RIIHIMÄKI, Finland
Tel.: +358 (0)19 419 428
E-post: info (at) zymotec.fi